Muzikoterapie

Co je muzikoterapie?

Muzikoterapie patří mezi umělecké terapie, které užívají hudební prvky (zvuk, rytmus, harmonie a melodie) k hudebním i nehudebním cílům.

Muzikoterapie může být cílena jako léčba, osobní rozvíjení člověka, podpora komunikace a vzdělávání či zlepšení mezilidských vztahů.

Oblasti působení

Oblasti muzikoterapeutických cílů:

…oblast kognitivních funkcí
…emocí
…komunikace
…vztahů
…senzomotorických funkcí
…chování
…sociálních dovedností
…oblast spirituální
…wellbeing

.