Muzikoterapie

Co je muzikoterapie?

„Muzikoterapie je použití hudby a nebo hudebních elementů (zvuku, rytmu, melodie, harmonie) kvalifikovaným muzikoterapeutem pro klienta nebo skupinu v procesu, jehož účelem je usnadnit a rozvinout komunikaci, vztahy, učení, pohyblivost, sebevyjádření, organizaci a jiné relevantní terapeutické záměry, za účelem naplnění tělesných, emocionálních, mentálních, sociálních a kognitivních potřeb.

Cílem muzikoterapie je rozvinout potenciál a nebo obnovit funkce jedince tak, aby mohl dosáhnout lepší intrapersonální či interpersonální integrace a následně také vyšší kvality života prostřednictvím prevence, rehabilitace nebo léčby. „

(definice Světové federace muzikoterapie )

Muzikoterapeutická zkušenost může vyvolat pozitivní změny ve všech dimenzích lidského organismu.

Muzikoterapie ve velké míře ovlivňuje mozkovou činnost a působí na psychiku.

Využívá se nejen jako podpůrná terapie pro osoby se specifickými potřebami, a to jak dospělými, tak dětmi.

Muzikoterapie se významně uplatňuje v oblasti práce se seniory, nemocnými Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence, v paliativní péči,
ale také u osob s poruchami chování, koncentrace, emocí či smyslového vnímání.

Významné výsledky přináší i u jedinců s vadou řeči nebo také při poruchách autistického spektra, u dětí s ADHD, trpících epilepsií či neurologickými až psychiatrickými obtížemi.