Nabídka muzikoterapie

Individuální muzikoterapie

Terapie je koncipována s ohledem na individuální potřeby klientů.

 • V individuální terapii pracuji jak s dětmi, tak dospělými
 • Individuální přístup, pravidelná setkávání
 • Jednotlivá setkání trvají 30 – 60 min. dle přání a zdrav. stavu klienta
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je extraordinary-butterfly-drawingese-inspirations-kisscc0-monarch-insect-silhouette-musical-type-ii-1024x614-3.png.

Skupinová muzikoterapie

Skupinová terapie využívá skupinovou dynamiku. Nabízí příležitosti pro sdílení a podporu.

 • Ve skupině pracuji jak s dospělými (v rámci wellbeing, drumcircle), tak i sdětmi a adolescenty (intaktními i se specifickými potřebami)
 • Skupiny otevřené i uzavřené
 • Jednotlivá setkání trvají 60min. 
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je extraordinary-butterfly-drawingese-inspirations-kisscc0-monarch-insect-silhouette-musical-type-ii-1024x614-3.png.

Pro osoby se specifickými potřebami

Muzikoterapie u osob se specifickými potřebami plní roli podpůrné terapie v součinnosti s jinými terapeutickými a edukačními přístupy. 

 • Práce ve skupině i individuálně
 • Hlavní úlohou je omezit vývojové ztráty a optimalizovat podmínky vývoje
 • Terapeutické cíle jsou stanoveny dle potřeb klientů
 • Jednotlivá setkání trvají 45 min. – 60 min. 
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je extraordinary-butterfly-drawingese-inspirations-kisscc0-monarch-insect-silhouette-musical-type-ii-1024x614-3.png.

Pro všechny věkové kategorie

 • Muzikoterapie pomáhá s problémy v období emočního vypětí.
 • Jedná se  o rozsáhlou oblast terapeutického působení, do kterého náleží oblast rehabilitace , učení, rozvoj sociálních interakcí a komunikace, sebevyjádření, motivace, zvládání bolesti a stresu, zvýšení kvality života, osobní a duchovní rozvoj, aj.  
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je extraordinary-butterfly-drawingese-inspirations-kisscc0-monarch-insect-silhouette-musical-type-ii-1024x614-3.png.

Zážitkové semináře

V rámci vlastního prožitku poznáme léčebné, harmonizační a relaxační účinky hudby, zpěvu, specifických zvuků a nástrojů, které jsou známy už tisíce let.

 • Program semináře lze upravit dle Vašich aktuálních potřeb a oblasti zájmu.